Mikrobiologiska termer

Övningen är skapad 2019-02-15 av rosenknopp. Antal frågor: 25.
Välj frågor (25)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • mikro mycket liten
 • patogen sjukdomsalstrande
 • epidemi smittsam sjukdom som drabbar många
 • pandemi utbredd epidemi
 • diger stor
 • apatogen icke sjukdomsalstrande
 • pneumo luft
 • hepatit inflammatoriska sjukdomar i levern
 • baktericid bakteriedödande ämne
 • rubella röda hund
 • morbilli mässling
 • varicellae vattkoppor
 • neuralgi nervsmärta
 • mononukleos körtelfeber
 • polio barnförlamning
 • meningit hjärnhinneinflammation
 • botulism matförgiftning
 • pertussis kikhosta
 • impetigo svinkoppor
 • tonsillit infektion eller inflammation i halsmandlarna
 • otit öroninflammation
 • HPV virus med vårtor
 • AIDS slår ut kroppens immunsystem
 • bredspektrumantibiotika antibiotika mot många bakterier
 • mykes svampliknande

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/mikrobiologiska-termer.8889475.html

Dela