Meningsbyggnad.

Övningen är skapad 2020-11-20 av Jakobjap. Antal frågor: 21.
Välj frågor (21)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • (-) は (-) です är
 • (-) は (-) じゃないです är inte
 • (-) は (-) ですか är?
 • (-)は なんですか vad är?
 • (-) は (-) が できます kan
 • (-)は (-) が できますか kan?
 • (-)は (-) は できません kan inte
 • (-)も (-) です är också
 • (-)は (-) も できます kan också
 • (-) は (plats) に すんでいます bor
 • (-) は どこ に すんでいます か bor?
 • (-) が すきです gillar
 • (-) も すきです gillar också
 • (-) は すきじゃないです gillar inte
 • (-) が すきです か gillar?
 • (sub) を (verb)ます gör något
 • (sub) を (verb)ますか gör något?
 • (-) は (verb) できません gör inte något
 • (plats) で (verb)ます gör någonstans
 • (plats) に (existans, ej levande) が あります finns
 • (plats) に (existans, levande)が います finns

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/meningsbyggnad.10144820.html

Dela