Meningar (6-8)

Övningen är skapad 2019-05-09 av jollegorgen. Antal frågor: 36.
Välj frågor (36)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Från öst till väst 从东到西
 • Hädanefter 从今以后
 • Alla från barn till vuxna tycker om kokt ris 从孩子到大人都喜欢吃米饭
 • Han går från mig till affären 他从我这儿去商店
 • Han kom fram imorse 他今天早上到的
 • Vart ska du 你到哪儿去
 • Han kom fram till affären 他来到商店
 • Han ger mig två böcker 他给我两本书
 • Låt mig se 给我看看
 • jag ringer honom 我给他打电话
 • Kan du vara snäll och köpa fyra böcker åt mig 请给我买四本书
 • Vilken tid kom han hit 他什么时候来的
 • Han kom fram igår morse 他昨天早上到的
 • Det var inte idag som vi kom fram 我们不是今天到的
 • Hur mycket är klockan 现在几点钟
 • Han bor i Peking 他住在北京
 • Ät lite mer 多吃点儿吧
 • Han fick syn på läraren 他见到老师
 • Han har läst färdigt trettio lektioner 他学完三十课
 • Jag har läst till den fjärde boken 我学到第四书
 • Jag har inte kommit fram till shanghai ännu 我没来到上海
 • Vet du hur man använder ätpinnar 你知道筷子是怎样用的吗
 • De går och pratar 他们一边走一边谈
 • Hur är ert uttryck av denna bok 您对这本书的印象如何
 • Ju mer jag ser dig desto mer tycker jag om dig 我越看你越喜欢你
 • Vädret blir varmare och varmare 天气越来越热
 • Han studerar fortfarande här 他还在这儿学习
 • Han har inte kommit ännu 他还没来
 • Han har redan åkt 他已经去了
 • (klockan) den har redan blivit tre 已经三点了
 • Det här problemet är verkligen inte eneklt 这个问题可不简单
 • Jag är väl medveten om hans humör 我可知道他的脾气
 • I så fall köpen jag den här boken 那么,我买这本书
 • Så stor 这么大
 • Varför finns det inga berg här 这里怎么没有山呢
 • Hans studenter är alla duktiga 他的学生都很行

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/meningar-6-8.9066926.html

Dela