Melvin sport

Övningen är skapad 2020-03-12 av Noot112. Antal frågor: 6.
Välj frågor (6)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • fotboll ฟุต บอล (fot -boll)
  • bowling โบร์ ลิ่ง (bow-ling)
  • boxning ชก มวย- ( tjocg-mång)
  • handboll แฮน บอล (hand- boll)
  • tennis เทน - นิส (ten-nos))
  • simning ว่าย-นำ้ (vai- nam)

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/melvin-sport.9692454.html

Dela