Megafon+ text 1

Övningen är skapad 2019-09-25 av MarttaKoo. Antal frågor: 39.
Välj frågor (39)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • jo redan
 • haluta, tahtoa vilja, vill, ville, velat
 • työskennellä jobba, jobbar, jobbade, jobbat
 • puhua prata, pratar, pratade, pratat
 • saada , får, fick, fått
 • käyttää använda, använder, använde, använt
 • netissä på nätet
 • tehdä göra, gör, gjorde, gjort
 • hauska rolig, roligt, roliga
 • kotona hemma
 • ulkomailla, ulkomaille utomlands
 • muuttaa flytta, flyttar, flyttade, flyttat
 • panostaa johonkin satsa, satsar, satsade, satsat på
 • unelma en dröm, drömmen, drömmar, drömmarna
 • tähti en stjärna, stjärnan, stjärnor, stjärnorna
 • kasvaa, varttua växa, växer, växte, växt II upp
 • Pohjanmaa Österbotten
 • suomalainen (henkilö) en finländare, finländaren, finländare, finländarna
 • mutta men
 • oppia lära, lär, lärde, lärt II sig
 • kiinnostunut jostakin intresserad av
 • kieli ett språk, språket, språk, språken
 • tulla joksikin bli, blir, blev, blivit IV
 • siellä där
 • kutsua itseään kalla, kallar, kallade, kallat I sig
 • matkia härma, härmar, härmade, härmat I
 • erilainen olik, olikt, olika
 • ladata nettiin, julkaista lägga, lägger, lade, lagt IV upp
 • herätä vakna, vaknar, vaknade, vaknat I
 • seuraavana aamuna nästa morgon
 • tunnettu känd, känt, kända
 • ura en karriär, karriären, karriärer, karriärerna
 • luoda skapa, skapar, skapade, skapat I
 • luoda skapa, skapar, skapade, skapat I
 • ajatella tänka, tänker, tänkte, tänkt II
 • valita välja, väljer, valde, valt IV
 • olla, omistaa ha, har, hade, haft IV
 • vain, ainoastaan bara
 • laulu en låt, låten, låtar, låtarna

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/megafon-text-1.9154907.html

Dela