Medicinska suffix

Övningen är skapad 2019-02-19 av spirulina. Antal frågor: 49.
Välj frågor (49)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • blast omogen cell
 • cele bråck
 • centes stick, punktion
 • dermi hudsjukdom
 • ektasi utvidgning
 • ektomi borttagande
 • emi i blodet
 • eres bortskärande
 • estesi känsel
 • fobi fruktan
 • gen härstammande, utgående från
 • genes uppkomst
 • graf instrument som används vid undersökning
 • grafi undersökning, oftast röntgen
 • gram bild eller kurva efter undersökning
 • iasis sjukdom
 • iater läkare
 • iatri(k) läkekonst
 • ism benägenhet för
 • it inflammation
 • logi läran om
 • lys upplösning av
 • malaci uppmjukning
 • morf formad
 • algi, odyni smärta
 • oid liknande
 • om svulst
 • os sjuklig förändring
 • pares lindrig förlamning
 • peni brist
 • pexi fastsättning, fixering
 • plegi, plexi förlamning
 • pné andning
 • rre flöde
 • rrafi hopsyende, sutur
 • rragi blödning
 • rrexi bristning
 • rytmi takt, rytm
 • skop instrument för besiktning i kroppen
 • skopi besiktning av något i kroppen
 • spasm kramp
 • stas stopp, stockning
 • stenos förträngning
 • stomi öppning
 • tom redskap som gör snitt
 • tomi snitt
 • toni spänning
 • trofi näring, tillväxt
 • uri i urinen

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/medicinska-suffix.8904554.html

Dela

Annonser