Medicinska ord

Övningen är skapad 2017-01-30 av MimmiWestander. Antal frågor: 58.
Välj frågor (58)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Abcess Böld
 • Agens en verkande kraft eller ämne som orsakar en effekt eller sjukdom
 • Akut plötsligt inträngande, hastigt förlöpande
 • Anamnes Sjukdomshistoria
 • Angiogenes Kärlnybildning
 • Atrofi storleksminskning av ett normalt utvecklat organ eller vävnad
 • Benign Godartad
 • Calor Värme
 • Chock ett kliniskt tillstånd med sviktande organfunktioner på grund av syrebrist orsakat av akut cirkulationssvikt
 • Dolor Smärta
 • Emboli Främmande material, ofta koagel/del av tromb, som förs med blodet, kan fastna och blockerar kärl
 • Etiologi Sjukdomsorsak
 • Exsudat Från kärlen utsipprad proteinrik, ofta cellrik vätska
 • Fibrinös anger ett högt fibrininnehåll
 • Fibros Deposition av kollagen bindväv i organ eller vävnad
 • Functio leasa nedsatt funktion
 • Granulationsvävnad ersättningsvävnad som bildas efter en vävnadsskada, karaktäriseras av fibroblaster, kollagen bindväv samt angiogenes
 • Granulom en typ av kronisk inflammatoriska reaktion, kännetecknas av sin typiska organisation som domineras av makrofager
 • Hemostas blodstillning
 • Hyperemi ökad mängd blod i vävnad pga en aktiv dilatation av blodkärlen
 • Hyperplasi organ/vävnadsförstorning orsakat av ett ökat antal celler
 • Hypertrofi organ/vävnadsförstoring orsakat av en ökning av cellernas storlek
 • Infarkt lokal neuros till följd av upphörd blodtillförsel eller syrebrist
 • Infektion När ett smittämne som bakterier eller virus koloniserar en värdorganism
 • Inflammation Kroppens svar på en vävnadsskada
 • Ischemi nedsatt blodtillförsel till ett organ/vävnad
 • Kallus oorganiserat omoget ben som bildas kring frakturändarna som del i frakturläkning av ben
 • Kronisk Långvarig, utdragen process
 • Malign Elakartad
 • Mediatorer förmedlare, ämnen som förmedlar tex en biologisk retning eller skeende
 • Nekros celldöd
 • Neoplasi tumör
 • Patogenes uppkomst och utveckling av en sjukdom
 • Patologi läran om sjukdomar/ sjukliga förändringar
 • Purulent varig
 • Pus var
 • Rubor rodnad
 • Sepsis allvarliga kliniska symptom orsakade av att patogena mikroorganismer försöker sig i cirkulationen eller utsöndrar toxiner som sprider sig i cirkulationen
 • Serum vattnig proteinhaltig vätska som återstår när blodkroppar och fibrinogen avlägsnats från blod
 • Serös serumartad, tunnflytande vattnig vätska
 • Stas Hel eller delvis blodstockning, stillastående eller långsamt blodflöde i ett blodkärl
 • Systemisk något som påverkar kroppen som helhet
 • Transsudat från kärlen utsipprad proteinfattig vätska
 • Trauma yttre skada
 • Tromb patologisk koagelbildning i kärl
 • Tumor svullnad
 • Ascites ansamling av vätska i bukhålan
 • Hydrothorax ansamling av vätska i brösthålan
 • Hydroperikard ansamling av vätska i hjärtsäcken
 • Petekier punktformiga, nålsticksstora blödningar (1-2 mm)
 • Echymoser fokala blödningar, 2-3 cm stora
 • Hematom lokalt begränsad blodutgjutning i vävnader
 • Hemothorax blod i brösthålan
 • Hemoperikard blod i hjärtsäcken
 • Hemoperitoneum blod i bukhålan
 • Hemarthros blod i ledhåla
 • Melena svart eller mörkfärgade avföring (pga blödning tidigt i GI-kanalen, oftast magsäck)
 • Hematemesis blodkräkning

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/medicinska-ord.7041918.html

Dela