Medicinsk terminologi mag-tarmorganen

Övningen är skapad 2019-04-15 av Vilmasoderstrom. Antal frågor: 19.
Välj frågor (19)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • colon tjocktarm
 • esophagus matstrupe
 • ventrikel magsäck
 • rectum ändtarm
 • anus ändtarmsöppning
 • pharynx svalg
 • faeces avföring
 • hepar lever
 • duodenum tolvfingertarm
 • epiglottis struplock
 • larynx struphuvud
 • trachea luftstrupe
 • pancreas bukspottskörtel
 • appendix blindtarmsbihang
 • jejenum duodenum övergår hit 2:a
 • ileum jejenum övergår hit 3:e
 • detaktion tarmtömning
 • flatus gaser
 • peritoneum bukhinna

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/medicinsk-terminologi-mag-tarmorganen.9037059.html

Dela