Medelsvåra ord

Övningen är skapad 2019-09-24 av josefinericson. Antal frågor: 45.
Välj frågor (45)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • bevågenhet välvilja
 • doktrinär hårt bunden vid en åsikt
 • faciliteter bekvämligheter
 • självsvåldig att följa sin egen vilja
 • pejorativ nedsättande
 • trankil lugn
 • despot envåldshärskare
 • indolent slö
 • oförvägen djärv
 • vederhäftig förtroendeingivande
 • inkurant skadad
 • implicera innebära
 • spatiös stor
 • diskrepans avvikelse
 • incitament drivkraft
 • dito detsamma
 • ställa i utsikt förespå
 • förfäkta kämpa för
 • litotes underdrift
 • förhävelse övermod
 • lukrativ lönande
 • illusorisk skenbar
 • axiom självklar sats
 • redundans överflöd
 • illuster berömd
 • promiskuös sexuellt frigjord
 • avbräck ekonomisk skada
 • göra avbön be om ursäkt
 • oförtrutet outtröttligt
 • tillräknelig vid sunt förnuft
 • påräkna räkna med
 • tillnärmelsevis nästan
 • baldakin sänghimmel
 • histrionisk teatralisk
 • letargisk apatisk
 • dikotomi tvådelning
 • epos längre berättande dikt
 • hänvändelse förfrågan
 • fela fiol
 • underlåta låta bli
 • betänklig oroväckande
 • stick i stäv på tvärs
 • cesur paus
 • demagogi folkhets
 • etiologi läran om bakomliggande orsaker

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/medelsvara-ord.8009014.html

Dela