Medelsvåra ord 2.0

Övningen är skapad 2019-07-26 av josefinericson. Antal frågor: 61.
Välj frågor (61)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • aber oväntat hinder
 • abstrus svårförståelig
 • advokatyr argumentering genom halvsann bevisföring
 • aladåb gelérätt
 • anemi blodbrist
 • altererad upprörd
 • anfodran uppmaning
 • avhysa vräka
 • acklimatisera härda
 • bordläggning skrov
 • bordstudsare bordsklocka
 • census regler kring förmögenhet som styr rösträtt
 • cedrar tallväxter
 • cerebrum storhjärnan
 • cervix livmoderhals
 • dendrokronologi metod för datering av trä
 • demolera förstöra
 • devis motto
 • debitera fakturera
 • decidera avgöra
 • de facto i själva verket
 • dejeuné frukost
 • debacle stort misslyckande
 • diakon tjänst i kyrkan
 • durka skena
 • endogen inifrån kommande
 • epifyt växt som lever på annan växt utan att ta näring från den
 • epitome utdrag ur författares verk
 • ergo därför
 • eruption utbrott
 • ekonomisera sparsam
 • elaborera bearbeta
 • exil landsflykt
 • fördrag konvention
 • konvention outtalad tradition
 • galanterivaror lyxprodukter
 • hagiografi helgonbiografi
 • hyperbol överdrift
 • imaginär overklig
 • indifferent likgiltig
 • kongenital medfödd
 • krumbukt krökning
 • kronometer tidtagarur
 • meridian geografisk tänkt linje
 • mjöd alkoholhaltig dryck på honung och vatten
 • pankardit inflammation i hjärtat
 • paritet likvärdighet
 • parfait glassort
 • palaver förhandling
 • petroleum olja
 • oländig svårtillgänglig
 • restriktion begränsning
 • sardell inlagd ansjovis
 • subvention ekonomiskt bidrag
 • umami femte grundsmaken
 • utstaka avgränsa
 • vovauvent skålformat bakverk
 • wobbler fiskedrag
 • xerofyt växt som är anpassad till torrt klimat
 • öbåge kedja av öar
 • kaskad vattenfall

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/medelsvara-ord-2-0.8021183.html

Dela