Matteord Trampolinen Taluppfattning

Övningen är skapad 2019-06-28 av CSTeach. Antal frågor: 15.
Välj frågor (15)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • avrundning Vi ersätter ett tal med ett annat, mindre noggrant tal.
 • decimalform Tal som är skrivna med decimaltecken, t.ex. 2, 7 och 3, 45.
 • ekvation En likhet med ett okänt tal. Ofta använder vi bokstaven x för det okända talet.
 • hundradel En del som vi kan skriva 0, 01.
 • miljard Detta är detsamma som 1000 miljoner och vi skriver det 1 000 000 000 med siffror.
 • miljon Detta skriver vi 1 000 000 med siffror.
 • mindre än Tecknet < betyder detta.
 • negativa tal Tal som är mindre än noll. De ligger till vänster om 0 på tallinjen.
 • positiva tal Tal som är större än noll. De ligger till höger om 0 på tallinjen.
 • siffra Med dessa kan vi bilda tal. Det finns bara 10 st i vårt talsystem.
 • större än Tecknet > betyder detta.
 • tallinje Alla tal ligger på en tallinje. Tallinjen kan se olika ut.
 • tiondel Detta kan vi skriva 0, 1.
 • ungefär lika med Tecknet ≈ betyder detta.
 • överslagsräkning Vi avrundar talen så att vi kan räkna med huvudräkning.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/matteord-trampolinen-taluppfattning.9101959.html

Dela