Mattebegrepp

Övningen är skapad 2018-10-12 av Casa. Antal frågor: 9.
Välj frågor (9)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • räknesätt addition, subtraktion, multiplikation, division
  • summa svaret i en addition
  • siffra 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
  • differens Svaret i en subtraktion, betyder skillnad
  • tal Kan skrivas med en eller flera siffror. Kan vara hur stort som helst
  • hälften Du delar något i två lika stora delar och tar bort den ena delen
  • dubbelt Du har något och lägger till lika mycket som du hade från början
  • term Talen som du räkna med i en addition eller subtraktion
  • talmönster Tal som upprepas i en speciell ordning

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/mattebegrepp.8572224.html

Dela