Matspjälkning

Övningen är skapad 2020-10-15 av olivia7005. Antal frågor: 33.
Välj frågor (33)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • munhåla cavitas oris
 • läpp labium oris
 • kind bucca
 • tand dens
 • tänder dentes
 • hårda gommen palatum durum
 • mjuka gomman palatum molle
 • gomspena palatum molle
 • tunga lingua
 • ögonspottkörtel glandula parotis
 • underkäksspottkörtel glandula submandibularis
 • undertungsspottkörtel glandula sublingualis
 • svalget pharynx
 • halsmandel tonsilla palatina
 • svalgtonsill tonsilla pharyngea
 • tungbastonsill tonsilla lingualis
 • matstrupe esofagus
 • magsäck gaster
 • tunntarmen intestinum tenue
 • tolvfingertarmen duodenum
 • tomtarmen jejunum
 • krumtarm ileum
 • butspottkörteln pancreas
 • levern hepar
 • gallblåsan vesica biliaris
 • gemensamma gallgången ductus choledochus
 • tjocktarmen colon
 • blindtarmen appendix vermiformis
 • ändtarm rectum
 • ändtarmsöppning anus
 • bukhinna peritoneum
 • bukhinneveck mellan två veck omentum
 • tarmkex mesenterium

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/matspjalkning.10066582.html

Dela