Matsmältningsapparaten

Övningen är skapad 2020-01-15 av jenhola. Antal frågor: 33.
Välj frågor (33)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • munhåla cavum oris
 • överläpp labium superius
 • underläpp labium inferius
 • gomspene uvula palatina
 • mjölktänder dentes decidui
 • permanenta tänder dentes permanentes
 • tandkött gingiva, gingivae
 • munnens körtlar, spottkörtlar glandulae oris
 • svalg pharynx, pharyngis
 • svalgmandel tonsilla pharyngea
 • matstrupe oesophagus, oesophagi
 • övre magmunnen cardia, cardiae
 • nedre magmunnen pylorus, pylori
 • bukspottkörtelgång ductus pancreaticus
 • lever hepar, hepatis
 • levergång ductus hepaticus
 • gallblåsa vesica fellea
 • galla fel, fellis
 • galla 2 bilis, bilis
 • gemensamma gallgången ductus choledochus
 • tarm intestinum, intestini
 • tolvfingertarm duodenum, duodeni
 • tomtarm jejunum, jejuni
 • tunntarmens sista del ileum, ilei
 • tarmludd villi, villorum
 • portådern vena portae
 • blindtarm caecum, caeci
 • bihang appendix, appendicis
 • tjocktarm colon, coli
 • ändtarm rectum, recti
 • ändtarmsöppningsslutare sphincter ani
 • bukhinna peritoneum, peritonei
 • tarmkäx mesenterium, mesenterii

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/matsmaltningsapparaten.9546162.html

Dela