Matematik 2a, modul 1 sista 20 frågorna

Övningen är skapad 2017-06-22 av benjamingryden. Antal frågor: 19.
Välj frågor (19)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • När någon av variablerna står fritt är substitutionsmetoden passande att använda
 • I ekvationssystemet där -y står på rad1 och y på rad två är additionsmetoden enklast att använda.
 • I bråk är förlänga att multiplicera för att få samma nämnare
 • I bråk är förkorta att dividera för att få talet i sin enklaste form
 • I bråk kallas 1 1/2 för blandad form
 • x är ett exempel på en variabel term
 • 2 är ett exempel på en konstant term
 • Ett algebraiskt uttryck innehåller tal, variabler och räkneoperationer (ex +,-)
 • En formel är ett samband mellan en eller flera variabler i form av ett algebraiskt uttryck
 • En ekvation är ett matematiskt påstående som innehåller en likhet och minst en variabel (ex 1+x=2) VL=HL
 • Om sambandet mellan x och y gör att varje x-värde ger ett bestämt y-värde kan vi säga att y är en funktion av x (ex. y=2x-1)
 • En funktions tillåtna x-värden kallas för funktionens definitionsmängd
 • De y-värden som är tillåtna enligt vilka x-värden som är tillåtna kallas värdemängd
 • y=f(x) skrivs också y är en funktion av x
 • Punkten eller punkterna där grafen skär x-axeln kallas nollställe
 • En rät linje kallas också en linjär funktion
 • Δ = delta
 • k>2. Är k större eller mindre än 2? Större
 • Vad är ett annat ord för upphöjt till? potens

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/matematik-2a-modul-1-sista-20-fragorna.7360449.html

Dela