Matematik 2a, modul 1 första 20 frågorna

Övningen är skapad 2017-06-22 av benjamingryden. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Är det vertikal linje eller horisontell linje som saknar k-värde? vertikal
 • Är det vertikal linje eller horisontell linje som har 0 k-värde? horisontell
 • Bas x höjd (används för att räkna ut) area
 • (5,4). Är 5 x- eller y-värdet? x
 • (5,4). Är 4 x- eller y-värdet? y
 • Är y1 och y2 täljare eller nämnare (i divisionen) ner när k-värdet räknas? täljare
 • Är x1 och x2 täljare eller nämnare (i divisionen) när k-värdet räknas? nämnare
 • Term + term = summa. Vad heter räknesättet? Addition
 • Term - term = differens. Vad heter räknesättet? Subtraktion
 • Faktor x faktor = produkt. Vad heter räknesättet? multiplikation
 • Täljare / nämnare = kvot. Vad heter räknesättet? Division
 • Vad kallas den här uppställningen? y=kx+m k-form
 • Vad kallas den här uppställningen? Ax+By+C=0 Allmän form
 • y=m är en horisontell linje
 • x=p är en vertikal linje
 • Vad kallas det att lösa ett tal genom att hitta skärningspunkten i en graf? grafisk lösning
 • Vad kallas det att lösa ett tal genom att sätta talen mot varandra ex tal1=tal2 algebraisk lösning
 • Vad kallas det att lösa ett tal genom att lösa ut ex y och med det svaret ersätta y i den andra ekvationen? Substitutionsmetoden
 • Vad kallas det att lösa ett tal genom att stryka motsatta tal i ekvationen (ex -x i rad 1 och x i rad två) additionsmetoden
 • Additionsmetoden används när det inte är enkelt att använda substitutionsmetoden

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/matematik-2a-modul-1-forsta-20-fragorna.7360430.html

Dela