Marknadsföring prov 3

Övningen är skapad 2018-02-08 av juliamatilda. Antal frågor: 31.
Välj frågor (31)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • rörliga kostnader variable costs
 • rörelsekostnader working costs
 • täckningsbidragssättning contribution pricing
 • Påläggskalkylprissättning mark up pricing
 • avskummningsprissättning skimming pricing
 • penetrationsprsisättning penetration pricing
 • pristagansprisättning pricetaking
 • förlustprisättning loss-leading
 • nollpunkt break-even
 • förpackning och varumärke packaging and branding
 • plats place
 • reklam promotion
 • grossist wholesale and stockholder
 • agent agent
 • slutkund enduser
 • reklam promotion
 • utomhusförsäljning outdoor selling
 • provision commission
 • reklamation claim
 • tryckt media print media
 • säljfrämande åtgärder sales promotion
 • inomhusförsäljning indoor selling
 • mässa fair
 • händelse event
 • pressrelease pressrelease
 • marknadsandel market share
 • marknadstillväxt market growth
 • kundrelationsmarknadsföring customer relationship marketing
 • key account management key account management
 • B2B B2B
 • B2C B2C

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/marknadsforing-prov-3.8019351.html

Dela