Marknadsföring kapitel 9

Övningen är skapad 2018-04-24 av Daniellindkvist. Antal frågor: 23.
Välj frågor (23)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Applikation Datorprogram som kunden laddar ner
 • Badwill Dåligt rykte
 • Communtities Mötesplatser på nätet
 • Dubbeltäckning Om två olika läses av samma person
 • Emotionella argument Argument som bygger på känslor
 • Negativa argument Argument som pekar på negativa följder av ett val
 • Events Evenemang där företaget kan möta sin målgrupp
 • Exponera Ställa ut, visa upp
 • Frekvens Hur många gånger kunden tar emot budskapet
 • Geopositionering GPS kan bestämma en kunds exakta position
 • Impact Genomslagskraften budskapet får
 • Val av kommunikationskanal Målgruppen, räckvidden, frekvensen, impacten, kontaktkostnaden
 • Kapitalvara Vara med lång livslängd som inte förbrukas direkt
 • Kontaktkostnad Reklamens kostnad per nådd individ
 • Mediemix Kombinationen av olika medier
 • Observationsvärde Hur många som aktivt tar del av reklamen
 • Positiva argument Argument som berättar positiva konsekvenser av ett val
 • Public relations Försöker få allmänheten att tycka bra om företaget
 • Rationella argument Argument som riktar in sig på det förståndsmässiga och förnuftiga
 • Räckvidd Hur många som nås av en mediekanal
 • Sales promotions Åtgärder som får kunden att vilja handla direkt
 • Search engine optimization Går ut på att få sin hemsida högst upp bland sökträffarna
 • Suggestiva argument Fantasieggande argument som bygger på känslor

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/marknadsforing-kapitel-9.8210408.html

Dela