Marknadsföring kap. 9 och 10

Övningen är skapad 2018-04-24 av Daniellindkvist. Antal frågor: 25.
Välj frågor (25)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Digitala kanaler Digital channels
 • Sökmotor Search engine
 • Nyhetsbrev News letters
 • Enkät Questionaries
 • Streckkod Quick response code
 • Public relations Public relations
 • Tillämpad produktmarknadsföring Applied product marketing
 • Bench Marking Bench marketing
 • Outsourcing Outsourcing
 • Vertikal och horisontell marknadsföring Vertical and horisontal marketing
 • Kampanj Campaign
 • Nuläge Current situation
 • Mål Objectives
 • Aktiviteter Activities
 • Uppföljning Control
 • Direktreklam Direct marketing
 • TV- och radioreklam Broadcast medie
 • Utställningar/mässor Trade exhibitions
 • Tema Theme/topic
 • Budget Budget
 • Unik försäljningsfördel Unique selling point USP
 • EFI Quality, advantage, demand
 • Lansering Launch
 • Utförsäljning Sale
 • Monter Stand

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/marknadsforing-kap-9-och-10.8209619.html

Dela