Måns

Övningen är skapad 2018-10-15 av tindrafundin. Antal frågor: 22.
Välj frågor (22)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • storlek, omfattning magnitude
 • utlösa trigger
 • jordbävning earthquake
 • benägen prone
 • väg, bana path
 • praktiskt taget, faktiskt virtually
 • belönad awarded
 • fattigdom poverty
 • krig(föring) warfare
 • arbete labour
 • giltig effective
 • utländsk foreign
 • åtala prosecute
 • ihållande persistent
 • hämma stunt
 • samla på hög amassing
 • full av fraught
 • härstamning descent
 • svek, bedrägeri deception
 • reda ut, lösa unravel
 • övertala, truga, locka, lura coax
 • möjliggöra enable

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/mans.8584189.html

Dela