Mandarin kap. 5 & 6

Övningen är skapad 2020-03-09 av jennifre. Antal frågor: 168.
Välj frågor (168)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • mi nu t
 • 四点一kè kvart över fyra
 • zên么样 hur, hur går det, vad tycker du
 • går bra, okej
 • xíngqïtiän 五 söndag
 • 不好yìsi jag är ledsen, det är lite pinsamt
 • xïngqï vecka
 • xïngqï 五 f re da g
 • 时间 ti d,ti d s r y m d
 • 时hou ti d, ti d s pu n k t
 • 什么 shíhou när
 • nán 学 s vår a t t lär a si g
 • róngyì lätt, inte svår
 • 可是 men
 • dängrán självklart
 • 可以 kan, går bra, får lov
 • xiàngqí kinesiskt schack
 • wéiqí go (kinesiskst brädspel)
 • 下 qí spelar brädspel
 • 明天见 vi ses i morgon
 • zâo tidig
 • 一kè (en) kvart
 • chà saknas, fattas (om tid före hel timme)
 • tiào(wû) dansar
 • går beger sig
 • gör
 • här: i så fall, men då så
 • 有kòng人 är ledig, har tid över
 • 打工 jobbar (extra)
 • zuòyè läxa
 • zuò gör
 • 下午 eftermiddag
 • 上午 förmiddag
 • xiüxi vilar
 • skall, kommer att, vill att
 • máng upptagen, har mycket att göra
 • 明天 i morgon
 • wûshù kampsport
 • liàn övar
 • bàn halv
 • wân上 kväll
 • jïn天 idag
 • 有事人 är upptagen
 • 白平 Bái Píng (namn)
 • prick, punkt, ...klockan
 • 几点zhöng hur mycket är klockan, hur dags
 • 现在 nu
 • 一qî tillsammans
 • báozhî tidning
 • fèn måttsord för tidningar och tidskrifter
 • 不用xiè varsågod, det var så lite så
 • xièxie 你 tack ska du ha
 • 太好le vad bra, mycket bra
 • 好不好 går det bra?, okej?
 • jiäo undervisar, lär ut
 • bara, endast
 • bàng bra, utmärkt
 • zhän verkligen
 • och
 • Fänlán语 finska
 • Yïng语 engelska
 • 语言 språk
 • sort (måttsord för språk)
 • kan
 • använder
 • skulle vilja, tänker
 • skrivtecken
 • 汉字 kineskiskt tecken
 • ny
 • ord
 • nándông svår att förstå
 • cí典 lexikon
 • 汉语 kinesiska
 • 可是 men
 • ´lilla´ vänskapligt tilltal
 • jïngcháng ofta
 • 是吗 nä?, är det sant?
 • sång
 • chàng(gë) sjunger
 • 好听 vacker, välljudande (om ljud eller musik)
 • liúxíng inne, populär
 • liúxíng yïnyuè pop (musik)
 • 有yìsi intressant, rolig
 • säger, talar
 • yàogûn rock (musik)
 • yïnyuè musik
 • lyssnar (på), hör (på)
 • 看(书) läser
 • tittar på
 • 好玩人 rolig, kul
 • obetonad:adjektivmarkör, betonad:mycket, väldigt, i hög grad
 • diànnâo dator
 • shàng wâng surfar på nätet
 • pâo(bù) springer
 • 打pïngpängqiú spelar bordtennis
 • 没yìsi tråkig, ointressant
 • tï zúqiú spelar fotboll
 • xîhuän tycker om
 • ´gamle´ vänskapligt tilltal
 • 几suì hur gammal (mindre än tio)
 • jiëjie storasyster
 • mèimei lillasyster
 • hái子 barn
 • 二gë näst äldste bror
 • 儿子 son
 • nü^儿 dotter
 • 大gë äldste storebror
 • två (framför måttsord)
 • xiöngdìjiêmèi syskon
 • Wáng (namn)
 • 名字 namn
 • cöngmíng intelligent
 • kêndìng säkert
 • här: nå, i så fall
 • yï学 medicin
 • studerar
 • 学生 student
 • yï生 läkare
 • jïng shäng sysslar med affärer
 • dìdi lillebror
 • hur många (10 eller färre)
 • jiä familj
 • 一会人见 vi ses senare
 • måttsord för böcker
 • 哪个 vilken
 • 那个 den där
 • allmänt måttsord, styck
 • 这个 den här
 • 没事人 det gör inget
 • zhïdào vet, känner till
 • 手机 mobiltelefon
 • 手机 hàomâ mobilnummer
 • 名piàn visitkort
 • 多少 hur många, hur mycket
 • hàomâ nummer
 • diànhuà telefon
 • diànhuà hàomâ telefonnummer
 • 男péngyou pojkvän
 • 瑞典语 svenska
 • 瑞士 Schweiz
 • 还是 eller
 • duì不dî eller
 • 认识 känner, är bekant med
 • gäoxìng glad
 • 妈妈 mamma
 • 爸爸 pappa
 • zài见 hejdå
 • nü^péngyou flickvän
 • 不很 inte särskilt, inte så
 • péngyou vän, kompis
 • xuésheng elev, student
 • míngsi namn
 • 什么 vad, vilket
 • jiào heter (personligt namn)
 • xìng heter (om familjenamn)
 • ert (formellt)
 • 您 guì xìng? Vad är ert namn?
 • 哪国人 'vilket-land-människa'
 • xièxie tack
 • 不cuò inte illa
 • shéi的 vems
 • 我的 min
 • den/det där
 • bok
 • 你的 din
 • den/det här
 • frågar (undrar)
 • qîng 问 ursäkta jag undrar...

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/mandarin-kap-5-6.9671274.html

Dela