Malala text

Övningen är skapad 2017-11-13 av Tildaasvaard. Antal frågor: 43.
Välj frågor (43)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • recive
 • reporter correspondent
 • till en början initially
 • vägra refuse
 • råka höra overhear
 • söka seek
 • kunskap knowledge
 • frekvent frequent
 • tillgång access
 • säkerhetsservice intelligence service
 • ihopträngda cramped together
 • kort berättelse anecdote
 • äkta authentic
 • förräda betray
 • dokument record
 • påhittat namn pseudonym
 • blåklint cornflower
 • kvinnlig huvudperson i berättelse heroine
 • folksaga folk story
 • stam tribe
 • emellertid however
 • äldre släkt elders
 • igångsättande launch
 • påbud edict
 • fart pace
 • stor huge
 • lättnad relief
 • vass pungent
 • privata kläder plain clothes
 • sjal shawl
 • råd advice
 • rektor principal
 • burka burqa
 • smal nertill (kläder) shuttelcock
 • enorm immense
 • Pakistans ledare Fazlullah
 • känna igen recognize
 • avslöja give the game away
 • anteckningar entry
 • längre bort further afield
 • halshuggen beheaded
 • lik corpse
 • svår tough

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/malala-text.7787834.html

Dela