Mål2 kapitel 1 - på familjesidan

Övningen är skapad 2018-08-21 av sfikramfors. Antal frågor: 21.
Välj frågor (21)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • stämt möte اجتماع مغلق
 • en kafeteria كافيتيريا
 • känns يشعر
 • inför قبل
 • gemensam مشترك [عام]
 • så småningom أخيرا
 • innebär متوسط
 • ha hand om اعتني
 • komma ihåg تذكر
 • anmäla, er أبلغ
 • borta هالك
 • å andra sidan من ناحية أخرى
 • skolka, r غائب
 • få reda på, r اكتشف
 • en plan, er خطة
 • en framtid مستقبل
 • gå klart اذهب واضح
 • läsa vidare اقرأ
 • ha med ... att göra لديك ... للقيام به
 • direkt efter على الفور بعد
 • få ihop اجتمع

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/mal2-kapitel-1-pa-familjesidan.8201462.html

Dela

Annonser