Mål1 kapitel8 Veckobrev från förskolan

Övningen är skapad 2017-06-12 av sfikramfors. Antal frågor: 12.
Välj frågor (12)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • ett veckobrev newsletter
 • till hösten in the fall
 • en pärla a perl
 • leka, er to play
 • en femåring, ar a five year old
 • besöka, er to visit
 • en matsal a refectory
 • en klädlåda, or clothing box
 • ett ombyte extra clothes
 • behövas is needed
 • ett besök a visit
 • önska, r to wish

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/mal1-kapitel8-veckobrev-fran-forskolan.7358283.html

Dela