Mål1 kapitel8 Skolan i Sverige

Övningen är skapad 2017-05-31 av sfikramfors. Antal frågor: 10.
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • en grundskola eine Grundschule
  • en förskoleklass eine Vorschulklasse
  • en årskurs ein Jahrgang
  • vidare weiter
  • ingenting nichts
  • varken....eller weder... noch
  • en skolbok, böcker ein Schulbuch
  • låna, r ut leihen
  • gratis kostenlos, gratis
  • utan sondern

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/mal1-kapitel8-skolan-i-sverige.7350465.html

Dela