Mål1 kapitel8 Skolan i Sverige

Övningen är skapad 2017-05-31 av sfikramfors. Antal frågor: 10.
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • en grundskola a primary school
  • en förskolklass a pre school class
  • en årskurs class in school
  • vidare further
  • ingenting nothing
  • varken....eller neither..nor
  • en skolbok, böcker a school book
  • låna, r ut to borrow
  • gratis free of charge
  • utan here: but

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/mal1-kapitel8-skolan-i-sverige.7350459.html

Dela