Mål1 kapitel8 I skolan

Övningen är skapad 2017-06-13 av sfikramfors. Antal frågor: 13.
Välj frågor (13)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • en termin dönem, devre, sömestre
 • ett läsår öğretim yılı
 • en skolstart okulun başlaması
 • en skolavslutning okulun kapanışı
 • ett lov okul tatili
 • en mentor en lärare som tar hand om elever
 • ett utvecklingssamtal när föräldrar pratar med en lärare
 • en mentor okul müdürü
 • en skolsköterska okul hemşiresi
 • en kurator sosyal danışman
 • en syv en vuxen som ger tips om utbildningar, studier..
 • ett betyg not, karne, belge
 • en examen sınav; mezuniyet; bitirme diploması

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/mal1-kapitel8-i-skolan.7358704.html

Dela