Mål1 kapitel8 I skolan

Övningen är skapad 2017-06-13 av sfikramfors. Antal frågor: 13.
Välj frågor (13)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • en termin a term
 • ett läsår a school year
 • en skolstart starting school
 • en skolavslutning speech-day
 • ett lov a school holiday
 • en mentor mentor
 • ett utvecklingssamtal a conversation with the teacher
 • en rektor headmaster
 • en skolsköterska a school nurse
 • en kurator curator
 • en syv student counselor
 • ett betyg a grade
 • en examen an exam

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/mal1-kapitel8-i-skolan.7358673.html

Dela