Mål1 kapitel8 Hurdan är han?

Övningen är skapad 2017-05-17 av sfikramfors. Antal frågor: 25.
Välj frågor (25)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • hurdan nasıl, ne türden
 • trevlig iç açıcı; hoş, sevimli
 • schysst dürüst
 • glad mutlu, neşeli, keyifli
 • en kille oğlan, çocuk
 • populär popüler, halkça tutulan
 • bland arasında, içinde; ...'den başka
 • en kamrat arkadaş
 • hjälpsam yardımsever
 • förklara, r açıklamak, izah etmek
 • pratsam konuşkan
 • duktig becerikli, yetenekli, akıllı
 • klok aklı başında, bilge, akıllı
 • lat tembel
 • trevlig iç açıcı; hoş, sevimli
 • otrevlig kaba, sevimsiz, rahatsız edici
 • lugn hareketsiz, esintisiz
 • rolig hoş, güldürücü, eğlendirici
 • tråkig sıkıcı, ilginç olmayan
 • självsäker kendine güvenen
 • blyg utangaç, sıkılgan, çekingen
 • nyfiken meraklı, mütecessis
 • tystlåten az konuşan, suskun
 • generös açık, cömert, bağışlayıcı
 • snål elisıkı, cimri, tutumlu

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/mal1-kapitel8-hurdan-ar-han.7337356.html

Dela