Mål1 kapitel8 Hurdan är han?

Övningen är skapad 2017-05-17 av sfikramfors. Antal frågor: 25.
Välj frågor (25)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • hurdan çawa, çi celeb, çi cur
 • trevlig şên, bikêf, dilxweş; xweş
 • schysst durist, saxlem, rast
 • glad kêfxweş, xweş, dilveker
 • en kille kur, kurik, lawik
 • populär hezkirî, naskirî, populer
 • bland di nav ... de, di navbera ... de
 • en kamrat heval, hogir, hevrê
 • hjälpsam qencîxwaz, xêrxwaz, minêkarê alîkarîyê
 • förklara, r rohnî kirin, rave kirin, îzah kirin
 • pratsam pirbêj, çenebaz, çelexare
 • duktig zîrek, jêhatî, jîr
 • klok biaqil, bihiş, têgihiştî
 • lat teral, tembel, kêslan
 • trevlig şên, bikêf, dilxweş; xweş
 • otrevlig tamsar, nenazik, nexwîngerm, nesempatîk
 • lugn aram, sakîn, yê ku pir hêdî tev digere
 • rolig kêfdar, xweş, şên
 • tråkig yekawa, nebalkêş, nexweş
 • självsäker bixwebawer, jixwebawer, jixweemin
 • blyg şermok, şermîn, fedîyok
 • nyfiken meraqdar, bimeraq
 • tystlåten bêdeng, devmirî
 • generös comerd, çavfireh, destvekirî
 • snål çikûs, tima, kund

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/mal1-kapitel8-hurdan-ar-han.7337307.html

Dela