Annonser


Mål1 kapitel8 Hurdan är han?

Övningen är skapad 2017-05-17 av sfikramfors. Antal frågor: 24.
Välj frågor (24)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • hurdan how
 • jättetrevlig very nice
 • schysst fair
 • glad happy
 • en kille a boy
 • populär popular
 • bland among
 • en kamrat a companion
 • hjälpsam helpfull
 • förklara, r to explain
 • pratsam talkative
 • duktig good
 • klok wise
 • lat lazy
 • trevlig nice
 • otrevlig unpleasant
 • lugn quiet
 • rolig funny
 • självsäker confident
 • blyg shy
 • nyfiken curious
 • tystlåten silent
 • generö generous
 • snål stingy

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/mal1-kapitel8-hurdan-ar-han.7337277.html

Dela