Mål1 kapitel6 Vi frågar s.150

Övningen är skapad 2017-04-07 av sfikramfors. Antal frågor: 21.
Välj frågor (21)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • hålla, er sig i form to keep fit
 • en förskollärare a preschool teacher
 • lyfta, er to lift
 • en snickare a carpenter
 • försöka, er to try
 • sunt healthy
 • en frukt a fruit
 • viktigt important
 • ordentligt properly
 • springa, er to run
 • en skog a forest
 • flera several
 • ett spår a track
 • en belysning lights
 • mörkt dark
 • plugga, er to study
 • röra, r på sig to move
 • en pensionär a pensioner
 • gympa, gymnastik gymnastics
 • simma, er to swim
 • skratta, r to laugh

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/mal1-kapitel6-vi-fragar-s-150.7265570.html

Dela