Mål1 kapitel6 Vi frågar s.150

Övningen är skapad 2017-04-13 av sfikramfors. Antal frågor: 21.
Välj frågor (21)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • hålla, er sig i form sich fit halten
 • en förskollärare ein Vorschullehrer
 • lyfta, er heben
 • en snickare ein Schreiner
 • försöka, er versuchen
 • sunt gesund
 • en frukt eine Frucht
 • viktigt wichtig
 • springa, er rennen
 • en skog ein Wald
 • flera mehrere
 • ett spår eine Bahn
 • mörkt dunkel
 • plugga, r studieren
 • röra, r på sig sich bewegen
 • en pensionär ein Rentner
 • gympa, gymnastik Gymnastik
 • simma, r schwimmen
 • skratta, r lachen
 • en belysning eine Beleuchtung
 • ordentligt hier: gut

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/mal1-kapitel6-vi-fragar-s-150.7265269.html

Dela