Mål1 kapitel6 När blir man vuxen? S.138 sv/en

Övningen är skapad 2017-03-22 av sfikramfors. Antal frågor: 17.
Välj frågor (17)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • en vuxen an adult
 • så länge as long as
 • under under
 • räknas som counted as
 • en moped a moped
 • straffmyndig having reached the age of criminal responsibility
 • dömas being judged
 • ett brott a crime
 • myndig off age
 • bestämma to decide
 • rösta to vote
 • ett val an election
 • låna, r to borrow
 • en cigarette a cigarette
 • en pub en pub
 • en alkohol alcohol
 • även om even though

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/mal1-kapitel6-nar-blir-man-vuxen-s-138-sv-en.7215950.html

Dela