Mål1 kapitel6 "Hur mår du?" s.142

Övningen är skapad 2017-03-28 av sfikramfors. Antal frågor: 14.
Välj frågor (14)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • mår to feel
 • sjuk ill
 • ont i huvudet headache
 • förkyld to have a cold
 • tror believe
 • en feber a fever
 • kanske perhaps
 • fryser to be cold
 • lägger mig go to bed
 • säga till to tell
 • frisk healthy
 • hör av mig get in touch
 • krya på dig get well soon
 • tack ska du ha thank you

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/mal1-kapitel6-hur-mar-du-s-142.7234783.html

Dela