Mål1 kapitel6 Hos barnmorskan

Övningen är skapad 2017-04-05 av sfikramfors. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • en barnmorska a midwife
 • undersöka, er examine
 • , r ill to feel bad
 • ställa, er sig to stand
 • en våg scales
 • väga, er to weigh
 • ett halvt kilo half a kilo
 • mer än more than
 • förra gången last time
 • låta, er to sound
 • normalt normally
 • fortsätta, er to continue
 • orka, r to cope
 • under durin
 • en graviditet a pregnancy
 • röka, er to smoke
 • en föräldragrupp a parents group
 • ett informationsblad a leaflet with information
 • ge, r to give
 • om två månader in two months

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/mal1-kapitel6-hos-barnmorskan.7259371.html

Dela