Mål1 kapitel6 Hos barnmorskan

Övningen är skapad 2017-04-11 av sfikramfors. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • en barnmorska eine Hebamme
 • undersöka, er untersuchen
 • må ill, mår illa sich schlecht fühlen
 • ställa sig, er sich hinstellen
 • en våg eine Waage
 • väga, er wiegen
 • ett halvt kilo ein halbes Kilo
 • mer än mehr als
 • förra gången letztes Mal
 • låta, er klingen
 • normalt normal
 • fortsätta, er weiter machen
 • orka, r können, schaffen
 • under während
 • en graviditet eine Schwangerschaft
 • röka, er rauchen
 • en föräldragrupp eine Elterngruppe
 • ett informationsblad eine Informationsbroschure
 • ge, r geben
 • om en månad in einem Monat

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/mal1-kapitel6-hos-barnmorskan.7252704.html

Dela