Mål1 kapitel6 Föräldragrupp

Övningen är skapad 2017-04-05 av sfikramfors. Antal frågor: 10.
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • välkommen, välkomna welcome
  • blivande becoming
  • röra, r to concern
  • en chans a chance
  • ställa, er frågor to ask questions
  • en situation a situation
  • ett tillfälle an occasion
  • en start a start
  • därefter after that
  • en mödravårdscentral antenatal centre

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/mal1-kapitel6-foraldragrupp.7259346.html

Dela