Mål1 kapitel6 Emil vill ta körkort - sv/eng

Övningen är skapad 2017-03-27 av sfikramfors. Antal frågor: 25.
Välj frågor (25)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • fyller år to have birthday
 • måste must
 • ansöker to apply for
 • ett tillstånd permission
 • anmäler sig to enroll
 • en bilskola driving school
 • en körlektion a driving lesson
 • dyr, dyrt, dyra expensive
 • övningskör driving practise
 • privat private
 • en handledare a supervisor
 • en utbildning education
 • innan before
 • en trafikskola driving school
 • en introduktionsutbilding induction training
 • godkänd approved
 • som who, which
 • krävs is required
 • minst at least
 • har haft has had
 • ingår is included
 • kommande coming
 • klickar click
 • en fråga a question
 • mejlar email

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/mal1-kapitel6-emil-vill-ta-korkort-sv-eng.7231848.html

Dela