Mål1 kapitel 7 vid middagsbordet

Övningen är skapad 2017-04-21 av sfikramfors. Antal frågor: 14.
Välj frågor (14)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • ett middagsbord a dinner table
 • bjuda, er to invite
 • runt around
 • ställa, er fram to put
 • varsågoda here you are
 • mer more
 • Det är bra så. It's ok like that.
 • jo yes
 • väl well
 • jättegott very good
 • orka, r to manage
 • inte...heller neither
 • en grädde cream
 • somna, r to sleep

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/mal1-kapitel-7-vid-middagsbordet.7275792.html

Dela