Mål1 - Kap 4 - Var ligger apoteket? s. 91

Övningen är skapad 2017-03-27 av sfikramfors. Antal frågor: 29.
Välj frågor (29)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • ett apotek መድሃኒት መሸጢ (ፋርማሲ)
 • ursäkta ይቕርታ ምህታት
 • ምቅባል(ፍቓድ ምርካብ)
 • en sak አቕሓ(ሓደ ነገር)
 • den här እዚ(ንሓደ ነገር ምምልካት)
 • en gata ምንገዲ(እስትሬት)
 • rakt fram ትኽ ኢልካ
 • vänster ንፀጋም
 • en sida ብሓደ ጎኒ(ብሓደ መልክዕ፣ገፅ)
 • tack så mycket የቕነለይ
 • vara ምኳን፣ኾይኑ
 • så lite så ምንም ማለት አይኮነን(እዚ ቀሊል ነገር እዩ)
 • en vårdcentral ቤት ሕክምና(ክሊኒክ)
 • höger የማን ንየማን
 • långt bort ማዕዶ
 • för
 • hjälp ሐገዝ
 • veta ምፍላጥ
 • en simhall መሓመሲ አደራሽ
 • ta till höger ንየማን ገፁ
 • framme ምብፃሕ ናብቲ ቦታ
 • vid በዚ(በዚ ጌርካ ኺድ፣በዚ ተጠወ)
 • ett trafikljus ናይ ትራፊክ መብራሕቲ
 • se ምረአይ
 • förstå ምርዳእ
 • en sporthall ናይ እስፖርት አደራሽ
 • nästa ቐፃሊ
 • i slutet av አብ መወዳእታ
 • ett slut መወዳእታ

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/mal1-kap-4-var-ligger-apoteket-s-91.7231741.html

Dela