Mål 1 kapitel 1 Jag heter Jonas

Övningen är skapad 2018-04-19 av sfikramfors. Antal frågor: 14.
Välj frågor (14)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • gift ازدواج‌کرده
 • har داشتن، دارا بودن، صاحب بودن
 • barn بچه، کودک، فرزند
 • efternamn ‏نام خانواد‌گی، شهرت، فامیل
 • förnamn ‏اسم کوچک
 • också ‏هم، نیز، هم‌چنین
 • sambo هم‌زیستی، زندگی مشترک بدون ازدواج
 • min, mitt, mina ‏مال من
 • man ‏شوهر
 • son ‏فرزند پسر‏
 • dotter ‏دختر‏
 • mamma مامان
 • pappa ‏پدر‏
 • fru همسر، بانو، خانم‏

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/mal-1-kapitel-1-jag-heter-jonas.8204880.html

Dela