Annonser


Mål 1 - Kap1 - Var bor de? + Hur gammal..? s.16,19

Övningen är skapad 2017-07-11 av sfikramfors. Antal frågor: 5.
Välj frågor (5)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • bor (bo) ‏ምስፋር፡ ምቕማጥ፡ ምንባር‏
  • hon ንሳ‏
  • han ንሱ‏
  • gammal ‏ኣረጊት፡ ነዊሕ ዝጸነሐ፡ ናይ ቀደም፡ ናይ ጥንቲ፡ ብሉይ፡ ሽማግለ‏
  • ett år ዓመት

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/mal-1-kap1-var-bor-de--hur-gammal--s-16-19.7362744.html

Dela