Mål 1 - Kap 9 - Vi frågar

Övningen är skapad 2018-04-03 av sfikramfors. Antal frågor: 11.
Välj frågor (11)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • en arbetskamrat መሳርሕቲ
 • en klädaffär ፑቲክ እንዳ ክዳውንቲ
 • ärva ውርሻ
 • oroligt ጉሁይ
 • sälja ምሻጥ
 • en affär ድኳን
 • våga ደፋር ተባዕ
 • stanna ምጽባይ
 • fly ምህዳም
 • tre gånger i veckan ሰለስተ ግዜ ኣብ ሰሙን
 • ett fotbollslag ክልተ ጋንታ ተጻወቲ ኩዕሶ እግሪ

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/mal-1-kap-9-vi-fragar.8168917.html

Dela