Mål 1 - Kap 9 - Klara är glad och skrattar

Övningen är skapad 2018-05-03 av sfikramfors. Antal frågor: 19.
Välj frågor (19)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • glad ግሎድ
 • ledsen ሁዙን
 • förvånad ምግራም
 • ary ሃራቅ
 • lyklig ህጉስ
 • sur መጺጽ
 • orolig ዝተጭነቀ
 • besviken ዝጓሃየ
 • stressad ምውጣር
 • trött ድኻም
 • le ፍሽኽታ
 • skratta ስሓቕ
 • gråta ብክያት
 • älska ምፍቃር(ምፍታው)
 • hoppas ተስፋ ምግባር
 • längta ምንፋቕ
 • bråka ባአሲ
 • gräla ምቁያቕ(ምዝላፍ)
 • stressa ጭንቅት

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/mal-1-kap-9-klara-ar-glad-och-skrattar.8232239.html

Dela