Mål 1 - Kap 9 - Hassan skriver ett brev

Övningen är skapad 2018-03-22 av sfikramfors. Antal frågor: 34.
Välj frågor (34)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • ett brev ደብዳበ
 • fick ወሲዱ
 • leta upp ምድላይ
 • fira ፍሉይ ብዓል
 • ett yrkesliv ናይ ስራሕ ሂወት
 • bland annat ምውሳኽ
 • omtyckt ምፍታው
 • en personal ሰራሕተኛታት
 • ägna sig ምስታፍ
 • en promenad ብእግርኻ ምንቅስቃስ
 • så ofta som ተደጋጋሚ
 • möjligt ከጋጥም ዝክእል
 • resa ምጋሽ
 • en plats ቦታ
 • gjorde ምግባር ምስራሕ ምፍጻም
 • ett intryck ስምዒት
 • minns ምዝካር
 • inspirera ሓደ ነገር ንክምህዝ
 • bästa ዝበለጸ
 • kände ምልላይ
 • förstod ተረዱኡኒ
 • rättvis ፍትሓዊ
 • samhällskunskap ምልላይ ሕብረተሰብ
 • historia ታሪኽ
 • läsa till ኣንብብ ን
 • klar ውዱእ
 • studier ምጽናዕ
 • flytta ihop ብሓባር ምቅያር
 • snabbt ቁልጡፍ
 • följa med ስዓበኒ
 • undervisa ምምሃር
 • vänta barn ምጽባይ ቆልዓ
 • vilken dag som helst ኣብ ዝኮነ ምዓልቲ
 • nervöst ርቡሽ

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/mal-1-kap-9-hassan-skriver-ett-brev.8152752.html

Dela