Mål 1 - Kap 9 - Hassan skriver ett brev

Övningen är skapad 2018-05-03 av sfikramfors. Antal frågor: 33.
Välj frågor (33)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • ett brev mektup
 • , fick birkaç, az
 • leta, r upp söka efter
 • fira, r kutlamak
 • ett yrkesliv tiden man jobbar med ett yrke
 • bland annat bu arada
 • omtyckt beğenilen, hoşlanılan, sevilen
 • en personal personel
 • ägna, er sig åt bir şeye kendini vermek
 • en promenad ???
 • möjligt olanaklı, olası, muhtemel
 • resa, er gezi, seyahat, yolculuk
 • en plats yer
 • göra, gör, gjorde yerine getirmek, bitirmek
 • ett intryck izlenim; etki
 • minnas, minns anımsamak, hatırlamak
 • inspirera, r esinlemek, ilham etmek
 • bäst, a en iyi, en güzel
 • känna, er, kände duymak, anlamak
 • förstå, r, förstod förstår
 • rättvis, t, a adil, yansız
 • en samhällskunskap samhällskunskap
 • en historia tarih
 • läsa, er till utbilda sig till
 • klar, t, a hazır
 • studier araştırma, inceleme; etüt
 • flytta, r ihop birlikte oturmak
 • snabb, t, a çabuk, tez, hızlı
 • följa, er, följde med flytta till en plats med någon
 • undervisa, r ders vermek, eğitmek, öğretmek
 • vänta barn çocuk beklemek
 • vilken dag som helst snart
 • nervös, t, a sinirsel; endişeli, tedirgin

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/mal-1-kap-9-hassan-skriver-ett-brev.7360993.html

Dela