Mål 1 - Kap 9 - Hassan skriver ett brev

Övningen är skapad 2018-05-03 av sfikramfors. Antal frågor: 34.
Välj frågor (34)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • ett brev a letter
 • , r, fick get, got
 • leta, r upp to search for
 • fira, r to celebrate
 • ett yrkesliv career
 • bland annat including
 • omtyckt popular
 • en personal staff
 • ägna, r, sig åt to engage in
 • en promenad, promenader a walk, walks
 • så ofta som as often as
 • möjligt possible
 • resa, er to travel
 • en plats a place
 • göra, gör, gjorde do, did
 • ett intryck an impression
 • minnas, minns to remeber
 • inspirera, r, de to inspire
 • bästa best
 • känna, er, kände to feel, felt
 • förstå, r, förstod understand, understood
 • rättvis fair
 • en samhällskunskap civics
 • en historia history
 • läsa, er till to get an education as
 • klar ready
 • studier studies
 • flytta, er, de ihop to move in with someone
 • snabb, t, a fast
 • följa, er, följde med to follow
 • undervisa, er to teach
 • vänta barn to be pregnant
 • vilken dag som helst whenever, any minute
 • nervös, t, a nervous

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/mal-1-kap-9-hassan-skriver-ett-brev.7360181.html

Dela