Mål 1 - Kap 9 - Hassan skriver ett brev

Övningen är skapad 2018-03-22 av sfikramfors. Antal frågor: 34.
Välj frågor (34)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • ett brev رسالة
 • fick ‏حصَل‏
 • leta upp يبحث عن
 • fira يحتفل
 • ett yrkesliv حياة مهنية
 • bland annat بما فيه - بضمن ذلك
 • omtyckt ‏مَحبوب‏
 • en personal موظفون‏
 • ägna sig ‏يخصّص وقتاً‏
 • en promenad مشوار‏
 • så ofta som بقدر ما
 • möjligt ممكن
 • resa رحلة - سفر
 • en plats مكان
 • gjorde ‏فَعَل‏
 • ett intryck انطباع
 • minns يتذكر
 • bästa افضل
 • kände يشعر
 • förstod يفهم
 • rättvis عادل
 • en samhällskunskap ‏علم الاجتماع‏
 • en historia تاريخ
 • läsa till بمعنى ادرس
 • klar انتهى
 • studier دراسة
 • flyttade ihop انتقلنا مع بعض
 • snabbt سريع
 • följde med يتبع
 • undervisa يُدَرِّس
 • vänta barn بمعنى حامل
 • vilken dag som helst بأي يوم يفضل
 • nervöst متوتر
 • inspirera ألهم

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/mal-1-kap-9-hassan-skriver-ett-brev.7358695.html

Dela