Annonser


Mål 1 - Kap 9 - För hundra år sedan

Övningen är skapad 2018-05-03 av sfikramfors. Antal frågor: 10.
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • i början av anfang....
  • 1900-talet 20. Jahrhundert
  • på landet auf dem Lande
  • dubbelt doppelt
  • en stad, städer eine Stadt
  • en tätort, er dichtbesiedelter Ort
  • fattig, t, a arm
  • hård, t, a hart
  • en tuberkulose Tuberkulose
  • untvandra, r, de auswandern

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/mal-1-kap-9-for-hundra-ar-sedan.7361401.html

Dela